Vilka vi är

Vi är den Nordiska distributören av Breville-Nordic

Acreto AB
Norra Ågatan 10
416 64 Göteborg
031-3000 500
www.acreto.se

Vilka personuppgifter vi samlar in och varför vi samlar in dem

Samtycke

I de fall då detta krävs eller är lämpligt, erhåller Acreto AB samtycke från kunden innan behandlingen av personuppgifter. Kunden kan exempelvis samtycka genom att läsa och godkänna köpeavtal i vår webshop eller vid registrering av en reklamation el garantiärende i Acreto Servicewebb.

Kunden har rätt att återkalla ett lämnat samtycke och- eller ändra lämnade uppgifter. Acreto AB kommer i dessa fall att ändra uppgifterna eller avidentifiera, om samtycke är en förutsättning för behandling av personuppgifterna.

Säkerhet

Breville-Nordic värnar om den personliga integriteten.
De uppgifter som anförtros Acreto AB behandlas på ett betryggande sätt. Endast anställda personer med behörighet har tillgång till uppgifterna och skydd finns för både intrång och förstöring av uppgifterna.
Personuppgifterna överförs inte till någon utanför Acreto AB.

Så skyddar vi personuppgifter

GDPR (General Data Protection Regulation) som ersätter PuL(25/5 2018) syftar till att skydda persondata för EU-medborgare. Lagen gäller för behandling av personuppgifter inom hela EU och för all verksamhet som bedrivs, myndigheter, företag och enskilda individer.

Dina personuppgifter är alltid skyddade hos Acreto AB. Vi prioriterar alltid skyddet av all information du anförtror oss och följer naturligtvis de lagar och regler som finns tex Dataskyddsförordningen (GDPR) och regler om banksekretess mm för att skydda din integritet. Endast personer med behörighet har tillgång till informationen.

Uppgifter som behövs för att Acreto AB, genom reklam eller på andra sätt ska kunna lämna mer personliga erbjudanden och/eller bättre service föregås av ett samtycke.

Du kan naturligtvis få information om vilka uppgifter om dig som Acreto AB behandlar, i form av en kopia och även begära att uppgifter tas bort eller ändras, om de skulle visa sig vara felaktiga eller ofullständiga. Du kan även begära att dina uppgifter inte ska behandlas och därmed bli ”bortglömd”ur våra system om förutsättningen för behandlingen inte ligger tillgrund för en ekonomisk transaktion där bokföringslagen i vissa fall styr.

Referens: GDPR – Dataskyddsförordningen, 2016:679

Behandling av personuppgifter

Alla registrerade kunder/användare ska känna sig trygga när de anförtror Acreto sina personuppgifter. Acreto AB följer lagar för att skydda den personliga integriteten.

Acreto AB behandlar personuppgifter endast för särskilda och uttryckligt angivna ändamål. Exempelvis behandlas uppgifterna för att på kundens egen begäran fullfölja en beställning/order alternativt hantering av reklamations- och garantiärenden som kunden/användaren själv registrerat hos oss. Personuppgifter används för reklam och markandsutskick, endast då samtycke finns, för att kunna lämna kunden/användaren bättre service och personligare erbjudanden.